Ogłoszenie o wybraniu najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie informuje, że wyniku przeprowadzonego postępowania pn.: „Konserwacja wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej” do realizacji zamówienia wybrano wykonawcę.