Otwarcie ofert na wykonanie robót wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej

Informacja z otwarcia ofert na wykonanie zamówienia publicznego w trybie rozeznania cenowego na wykonanie robót konserwatorskich w ramach inwestycji – “Konserwacja wschodniej ściany sali modlitewnej synagogi w Bobowej” dofinansowanej z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.