Promocja książki pt. Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow)

23 lutego 2023 r. o godz. 18.00, w gminnej synagodze Kupa odbyła się premiera książki autorstwa Ryszarda Kotarby pt. Żydzi Krakowa w dobie zagłady (ZAL/KL Plaszow) wydanej przez Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie.

Organizatorem wydarzenia była Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie oraz Instytut Pamięci Narodowej oddział w Krakowie.

W spotkaniu uczestniczyła przewodnicząca Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie Pani Helena Jakubowicz oraz wicerektora Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Pani Cecylia Radoń.

Liczni zgormadzeni goście wysłuchali dyskusji prowadzonej przez Michał Zajdę (GWŻ/IPN) oraz autora książki Ryszarda Kotarby (IPN) i recenzenta książki dr Romana Gieronia (IPN). Spotkanie poprzedziło krótkie słowo wstępu Pana Tadeusza Jakubowicza.

Ryszard Kotarba – historyk. Blisko 20 lat pracował w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Krakowie pełniąc funkcję kierownika a następnie dyrektora, obecnie pracuje w Oddziałowym Archiwum IPN w Krakowie. Autor licznych artykułów oraz publikacji prasowych, poruszających tematykę okupacyjną. Ryszard Kotarba jest również autorem pierwszej szerszej publikacji na temat obozu KL Plaszow pt. Niemiecki obóz w Płaszowie 1942-1945 (2009) oraz dwujęzycznego przewodnika historycznego po terenie byłego obozu KL Plaszow (2016).

Dr Roman Gieroń – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Specjalizuje się w historii II wojny światowej, Zagłady Żydów, historii relacji polsko-żydowskich oraz powojennych postępowań karnych wszczętych na podstawie tzw. dekretu sierpniowego. Autor książki: Półmrok. Procesy karne w sprawie przestępstw okupacyjnych popełnionych przez chłopów wobec Żydów w województwie krakowskim (2020)

Michał Zajda – historyk. Absolwent Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprzewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce oddział w Krakowie, pracownik Oddziałowego Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, członek Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Autor prelekcji, spotkań oraz wystaw jak również publikacji naukowych i popularnonaukowych. Współautor książki Pamiętali… Pamiętamy… Pamiętajcie… Wspomnienia Żydów polskich (2019).

Należy podkreślić, iż książka jest pracą popularnonaukową opatrzoną bogatym aparatem krytycznym, a jej podstawą dokumentacyjną są zbiory z archiwów znajdujących się głównie w Instytucie Pamięci Narodowej, Żydowskim Instytucie Historycznym, Archiwum Narodowym w Krakowie, Muzeum Krakowa jak również w innych archiwach oraz instytucjach naukowo badawczych.

Foto: Janusz Ślęzak (IPN) oraz Michał Zieliński (GWŻ)