“Krakowski Kazimierz. Historia i kultura”

W styczniu br., ukazała się najnowsza książka z cyklu Biblioteka Krakowska nr 168 “Krakowski Kazimierz. Historia i kultura” autorstwa dr hab. Bogusława Krasnowolskiego prof. UPJPII oraz wykładowcy teorii konserwacji zabytków w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Bogusław Krasnowolski ponadto jest autorem licznych prac naukowych (10 książek, około 200 artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych) z dziedziny historii sztuki i urbanistyki oraz ochrony zabytków. Od 1990 roku jest wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.