80. rocznica Zagłady Żydów w Żabnie

W 80. rocznicę likwidacji getta w Żabnie, na skrzyżowaniu ul. 3 Maja i ul. Tarnowskiej, 20 września br., odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej żydowskich mieszkańców Żabna i okolic wywiezionych z getta żabieńskiego do obozu zagłady w Bełżcu.

W uroczystościach Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie reprezentowali Helena Jakubowicz oraz Tadeusz Jakubowicz.

Władzom i społeczności Żabna dziękujemy za Pamięć!