Aleksander Bieberstein (1889-1979)

1 sierpnia 1889 r. w Tarnopolu urodził się Aleksander Bieberstein; lekarz, kronikarz krakowskiego getta, działacz społeczny. Po odzyskaniu niepodległości pracował jako lekarz w Wojsku Polskim a następnie w Ubezpieczalni Społecznej. W 1942 r. zorganizował w krakowskim getcie szpital zakaźny i kierował nim do samego końca. Sprawował również funkcję prezesa zarządu Zakładu Sierot Żydowskich, którą pełnił do czasu likwidacji tej placówki. Był więźniem obozów w Płaszowie i Gross-Rosen. Po wojnie, do roku 1958, kierował Wydziałem Zdrowia Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie. W roku 1959 wyemigrował do Izraela.
Aleksander Bieberstein jest autorem jednej z najważniejszych prac poświęconych historii krakowskich Żydów w okresie okupacji niemieckiej pt. Zagłada Żydów w Krakowie, wydanej przez Wydawnictwo Literackie w serii Cracoviana w 1986 r. W odautorskim słowie niniejszej pracy napisał:
Przez 50 lat żyłem i pracowałem w Krakowie, brałem czynny udział w życiu społecznym i towarzyskim krakowskiego żydostwa, dzieliłem z nimi dobre i złe losy. (…) Starałem się ująć zagadnienie zagłady żydowskiego Krakowa możliwie wszechstronnie i chciałbym bardzo, by trud włożony w tę pracę oddał choć cząstkę tragedii Żydów krakowskich. Natomiast w jednym z pierwszych rozdziałów napisał słowa, którym nie sposób zaprzeczyć: Historia nie znała dotychczas podobnych zbrodni – masowych mordów dokonywanych na bezbronnej ludności, nie znała fabryk śmierci. Niemcy, szczycący się mianem myślicieli, filozofów i poetów, wymordowali miliony bezbronnych ludzi na oczach sterroryzowanej Europy.
Aleksander Bieberstein zmarł w Izraelu 4 września 1979 r.

Zdjęcie pochodzi z zasobu Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.