80. Rocznica Zagłady Olkuskich Żydów

W dniach 9-15 czerwca 1942 roku Niemcy zlikwidowali getto w Olkuszu. W Olkuszu dzielnicę żydowską utworzono na północnym obrzeżu miasta we wrześniu 1941 roku. Teren getta obejmował również część Parcz, Sikorki i Słowików. 9 czerwca 1942 roku, gdy wszyscy jeszcze spali, getto zostało otoczone przez Niemców i przy nieustającej strzelaninie wypędzono zeń ludność żydowską na plac przed budynkiem byłego gimnazjum. W ciągu niespełna doby na terenie byłego gimnazjum męskiego przy ul. Augustiańskiej zgromadzono około 3,4 tys. osób. Na sąsiadującym z gmachem placu przeprowadzono „selekcję”, w wyniku, której ok. 200 Żydów uznano za zdolnych do pracy, a następnie wywieziono ich do obozu przejściowego w Sosnowcu, skąd później trafili do obozów w Annabergu, Blechhammer, Gross-Rosen i Buchenwaldzie. Pozostałych odprowadzono do obecnego budynku starostwa powiatowego, gdzie przez dwa dni przetrzymywano ich bez wody i żywności. W dniach 13-15 czerwca ze stacji kolejowej w Olkuszu odjechały dwa transporty, w których znalazło się ok. 3 tys. olkuskich Żydów. Niemal wszyscy zostali zamordowani w komorach gazowych KL Auschwitz II-Birkenau.

Warto wspomnieć, że za upamiętnieniem olkuskich Żydów stoi tzw. nieformalna Grupa Przyjaciół z Olkusza, do której należy czterech historyków Ireneusz Cieślik, Olgierd Dziechciarz, Krzysztof Kocjan i Dariusz Rozmus. Dzięki nim ukazało się kilka publikacji na temat olkuskich Żydów. Z inicjatywy grupy, co roku, w Olkuszu odbywa się marsz pamięci w rocznicę likwidacji przez Niemców olkuskiego getta.

Link do wydarzeni: 80. rocznica zagłady olkuskich Żydów przez Niemców

Wszystkim organizatorom oraz uczestnikom marszu składamy wielkie podziękowania.