Józef Reinhold (1884-1928)

25 maja 1884 roku w Tyśmienicy urodził się Józef Reinhold: sędzia, profesor prawa Uniwersytet Jagiellońskiego.
W 1902 roku Reinhold ukończył szkołę średnią w Stanisławowie. Niebawem rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Lwowskiego. Jednak po dwóch latach przeniósł się na Wydział Prawa Uniwersytetu Wiedeńskiego, gdzie w 1906 roku otrzymał absolutorium a już rok później uzyskał stopień doktora praw. W latach 1908-1909 Reinhold podjął studia uzupełniające w Berlinie na słynnym seminarium F. Liszta, po których ukończeniu powrócił do Wiednia, gdzie odbył praktykę sądową w tamtejszym sądzie handlowym. W 1910 roku objął posadę auskultanta sądowego przy Sądzie Krajowym w Krakowie.
Osiedlenie się J. Reinholda w Krakowie – jak pisze Andrzej Dziadzio – nie było jednak dla niego zbyt wielkim wyrzeczeniem. Jako galicyjski Żyd uważał język polski za swój ojczysty. Nadto w Wiedniu z powodu wszechobecnego w tamtym czasie antysemityzmu, w tym również w środowisku akademickim, nie miałby takiej szansy spełnienia swych naukowych ambicji, jaką otrzymał w Krakowie, uzyskując stanowisko docenta, a następnie profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W 1912 roku złożył egzamin sędziowski przy Sądzie Karnym Wyższym z wynikiem celującym i niebawem otrzymał przydział, jako sędzia zapasowy w okręgu Sądu Krajowego Wyższego. W 1918 roku uzyskał habilitację i jeszcze tego roku podjął wykłady z zakresu polityki kryminalnej. Profesorem mianowany został w 1921 roku. Warto podkreślić, iż Reinhold był pierwszym w Polsce zwolennikiem wyodrębnienia prawa karnego nieletnich. Dzięki sugestią Reinholda polski ustawodawca jako jeden z pierwszych w Europie w 1932 roku, zniósł karalność homoseksualizmu, penalizując jedynie wskazane przez niego przypadki kwalifikowanego nierządu.
Reinhold wypowiadał się również na temat cudzołóstwa: „Należy ze stanowiska kryminalno-politycznego zastanowić się nad tym, czy karanie cudzołóstwa stanowi skuteczną ochronę małżeństwa? Skazanie na karę jednego małżonka na żądanie drugiego z pewnością nie przyczyni się do umocnienia wierności małżeńskiej; ukaranie cudzołóstwa po rozwiązaniu małżeństwa będzie zazwyczaj tylko aktem zemsty ze strony obrażonego małżonka.”
Oraz ateizmu: „Czy jednak szerzenie niewiary lub poglądów ateistycznych wymaga represji karnej? Być może, że jak ongiś, tak i dziś nie leży w interesie społeczeństwa szerzenie niewiary; atoli czasy się zmieniły o tyle, że w walce o przekonania nie posługujemy się orężem kodeksu karnego. Prawda dochodzi do zwycięstwa dzięki swej własnej mocy”
Józef Reinhold zmarł 28 czerwca 1928 roku w Krakowie. Pochowany został na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.

Na podstawie: Andrzej Dziadzio, Józef Reinhold (1884–1928) – „zapomniany” profesor prawa karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego [W:] Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa 2014; 7 (2), s. 263–272

Zdjęcie pochodzi z zasobu Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.