XI Modlitewne Spotkanie Ekumeniczne w 79 rocznicę mordu Żydów w Hałbowie.

11 lipca 2021 roku w Hałbowie koło Nowego Żmigrodu, z inicjatywy Zdzisława Senczaka Prezesa Stowarzyszenia Gmina Chrześcijańska im. Leona Karcińskiego, miała miejsce uroczystość upamiętnienia 1250 Żydów zamordowanych przez Niemców w dniu 7 lipca 1942 roku. Podczas uroczystości obecni byli duchowni różnych wyznań, natomiast Gminę Wyznaniową Żydowską w Krakowie reprezentowali Przewodniczący Zarządu Tadeusz Jakubowicz oraz Kuba Lewinger.

Dzisiejsza rocznica – mówił min. wczoraj Tadeusz Jakubowicz – uzmysławia nam przemijanie czasu. Chciałbym wszystkim obecnym na tym spotkaniu podziękować za pamięć oraz podkreślić, że Ci wszyscy, którzy zostali tutaj zamordowani byli Polakami pochodzenia żydowskiego. Póki tacy ludzie jak Państwo będą o tym pamiętać, to Ci którzy tutaj spoczywają będą zawsze żyli w naszych sercach.

Dziękujemy.