12/07/1892 - 19/11/1942
Schulz Bruno

12 lipca 1892 r. w Drohobyczu urodził się Bruno Schulz syn Jakuba; polski prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki. „Dorobek artystyczny Schulza jest stosunkowo skromny ilościowo, ale niezwykle bogaty jakościowo – jeśli chodzi o poruszaną problematykę. Składają się nań dwa tomy opowiadań – “Sklepy cynamonowe” oraz “Sanatorium pod Klepsydrą”, a także kilka utworów niewłączonych przez pisarza do pierwodruków wspomnianych zbiorów. Do tego należy dodać niezwykle interesujący zespół listów, wydany w tzw. “Księdze listów”, jak również “szkice krytyczne” (głównie recenzje utworów literackich, publikowane na łamach prasy), dopiero niedawno zebrane w odrębnym tomie.”

Bruno Schulz został zastrzelony 19 listopada 1942 roku, na ul. Czackiego w Dorohobyczu przez niemieckiego esesmana Karla Guenthera.