19/12/1820 - 26/03/1883
Schreiber Szymon

19 grudnia 1820 roku w Pressburgu (obecnie Bratysława) urodził się rabin Gminy Żydowskiej miasta Krakowa, Szymon Schreiber. Swój urząd piastował w latach 1861–1883. Był jednym z pierwszych ortodoksyjnych rabinów, który włączył się w działalność publiczną, współorganizując ortodoksyjne stronnictwo polityczne Machzikej ha-Dat. Jako przedstawiciel tego ugrupowania uzyskał mandat poselski do wiedeńskiej Rady Państwa i wszedł w skład Koła Polskiego. Pomimo tego był przeciwnikiem postępującej polonizacji inteligencji żydowskiej, która tłumnie w tamtym okresie wstępowała na Uniwersytet. W zamian chciał stworzyć w Krakowie jesziwę (uczelnię talmudyczną), która skierowałaby młodzież w stronę religii. Przeciwstawiał się budowie synagogi reformowanej Tempel.

Zmarł 26 marca 1883 roku w Krakowie.

Jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Krakowie przy ulicy Miodowej. Zdjęcie pochodzi z kolekcji Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. MŻIH A-890/10.