06/11/1872 - 18/12/1945
Rosenblatt Jerzy

6 listopada 1872 r. w Lublinie urodził się Jerzy Rosenblatt syn Bera; poseł na Sejm ustawodawczy (1919-1922), oraz I, II oraz III kadencji (1922-1935). Członek Rady Miejskiej m. Łodzi w latach 1917-1933. W latach 1925–1928 przewodniczący Gminy Żydowskiej w Łodzi. Lekarz laryngolog.

Absolwent studiów na Wydziale Lekarskim Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego w 1898 r. Specjalizację odbył w Berlinie, a praktyki w Wiedniu i Londynie. W czasie studiów zajmował się działalnością społeczną w środowisku żydowskim. Prowadził gabinet laryngologiczny przy ul. Piotrkowskiej 35 w Łodzi. Był zadeklarowanym syjonistą. Powołał do życia Łódzki Komitet Syjonistyczny, ponadto był członkiem Centralnego Komitetu Organizacji Syjonistycznej w Polsce i Głównego Komitetu Wszechświatowej Organizacji Syjonistycznej. Był członkiem wielu komisji sejmowych. Należał do Koła Żydowskiego. Zgłaszał liczne interpelacje (m.in. dotyczące wystąpień i zajść o charakterze antysemickim). Publikował w ukazującym się w języku żydowskim (jidysz) dzienniku „Łodzer Tagebłat”. Pod koniec 1939 r. Jerzy Rosenblatt uciekł z okupowanej Polski, przez Austrię oraz Szwajcarię, dotarł do Palestyny. Zmarł w Tel Awiwie 18 grudnia 1945 r.

Zdjęcie pochodzi z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.

Czytaj więcej: Szymon Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015