31/05/1904 - 01/02/1970
Ritterman Stefan

31 maja 1904 r. w Krakowie urodził się Stefan Ritterman. Jego ojciec był księgowym a matka kanclistką adwokacką. W 1922 r. rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim UJ. Dość szybko, bo już rok później zmienił kierunek i został studentem Wydziału Prawa UJ. Ritterman był niezwykle wszechstronnie uzdolniony, bowiem równolegle ze studiami prawniczymi ukończył studia muzyczne w Konserwatorium Towarzystwa Muzycznego w Krakowie oraz władał biegle trzema językami obcymi – rosyjskim, niemieckim i francuskim. Tytuł magistra prawa uzyskał w 1927 r. a już dwa lata później stopień doktora. W momencie rozpoczęcia działań wojennych w 1939 r. ucieka do Lwowa, następnie jako „wróg klasowy” został zesłany przez sowieckiego okupanta za Ural. W 1946 r. wrócił do Polski. W 1956 r. został powołany na stanowisko docenta, a w 1965 r. profesora. Pełnił dwukrotnie funkcję prodziekana Wydziału Prawa UJ. W 1969 r. wyemigrował do Izraela.
 Zmarł 1 lutego 1970 r. w Izraelu.

Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.