10/11/1918 - 20/12/1999
Rajchman Ferdynand

10 listopada 1918 r. w Krakowie urodził się Ferdynand Rajchman jako Efroim Reichman syn Judy; filolog klasyczny, wieloletni pracownik naukowy Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie obecnie Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

„Doktor Rajchman był człowiekiem lubianym i powszechnie szanowanym. I pomimo że do końca życia był doktorem filozofii i filologii klasycznej, wszyscy zwracali się do niego z najwyższym szacunkiem tytułując go profesorem. Szanowano go bowiem za rozległą wiedzę, ujmującą osobowość, niezwykłą kulturę osobistą, delikatność, skromność, dobroć i uczciwość oraz otwartość nie tylko na wiedzę, ale również na innych ludzi. Dla każdego miał chwilę czasu i dobre słowo, był troskliwy jak ojciec i wyrozumiały, co nie znaczy, że pobłażliwy. Studentów traktował podmiotowo i indywidualnie, pobudzając ich do samodzielnej pracy twórczej. Nie stosował formalnego rygoru studiów, lecz tworzył intelektualną więź ze swoimi słuchaczami. Był wspaniałym wykładowcą, imponował ogromną wiedzą i taką opinią cieszył się nie tylko w naszej uczelni. Podczas wykładów i ćwiczeń profesor często cytował z pamięci oryginalne teksty łacińskie i greckie, przybliżał słuchaczom kulturę antyczną i literaturę światową, analizował je wykorzystując nie tylko wiedzę filologiczną z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa, ale również psychologiczną, odwoływał się do filozofii i etyki.” 


Ferdynand Rajchman zmarł 20 grudnia 1999 r. w Krakowie i jest pochowany na cmentarzu żydowskim przy ul. Miodowej.