01/02/1898 - 17/09/1941
Ormicki Wiktor Rudolf

1 lutego 1898 roku w Staroniwej obecnie dzielicy Rzeszowa, urodził się Wiktor Rudolf Ormicki, wł. Nussbaum syn Fryderyka Wilhelma, prawnika i urzędnika kolejowego, oraz Salomei z Ameisenów: geograf, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po zakończeniu edukacji gimnazjalnej, oraz po odbyciu służby wojskowej w armii austriackiej podjął studia na Wydziale Prawa UJ. W obliczu wojny polsko – bolszewickiej, zarzucił naukę i wstąpił do Wojska Polskiego. Po powrocie z wojska w 1922 roku, podjął ponownie naukę, tym razem zdecydował się na Wydział Filozoficzny UJ, kierunek – geografia. Ważnym wydarzeniem w jego życiu była decyzja o zmianie nazwiska z Nussbaum na Ormicki, którą podjął w 1924 r. Prawdopodobnie duży wpływ na to miała jego późniejsza żona Maria Irena Czałczyńska. W roku 1926 broni doktorat, dwa lat później zostaje mianowany starszym asystentem w Instytucie Geografii UJ, a w roku 1930 zostaje mianowany docentem geografii gospodarczej UJ. Warto wspomnieć, iż pracę habilitacyjną Ormickiego wyróżniono nagrodą Polskiej Komisji Międzynarodowej Współpracy Intelektualnej. Było nią umieszczenie pracy na liście 20 najlepszych dzieł literatury polskiej w tym roku. W maju 1938 roku otrzymał Brązowy Medal za Długoletnią Służbę, przyznany przez Rektora UJ. Był jednym z najzdolniejszych polskich geografów w okresie międzywojennym. Jest symbolem męczeństwa polskich uczonych prześladowanych przez Niemców w czasie II wojny światowej, zapoczątkowanego przez tzw. Aktion gegen Universitäts-Professoren (funkcjonującą w historiografii jako Sonderaktion Krakau) 6 listopada 1939 roku, kiedy to aresztowano 183 uczonych krakowskich uczelni. Został zamordowany przez Niemców w obozie Mauthausen-Gusen w nocy z 17 na 18 września 1941 roku. Według oficjalnej wersji śmierci, jaką przekazali Niemcy, zmarł z powodu niewydolności serca.
 Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.


Czytaj więcej: Zdzisław Pietrzyk, Wiktor Rudolf Ormicki (1898-1941) [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014