06/02/1873 - 04/06/1942
Neuman Abraham

6 lutego 1873 roku w Sierpcu urodził się malarz oraz grafik Abraham Neuman.
Od roku 1891 mieszkał i pracował w Warszawie, gdzie zarabiał malowaniem portretów z fotografii. Jednak szybko przeniósł się do Krakowa, gdzie podjął studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, będąc wyróżniającym się uczniem takich sław jak Jacek Malczewski czy Leon Wyczółkowski. Po studiach opuścił Kraków i zwiedził ucząc się i pracując niemal całą Europę oraz Stany Zjednoczone. W latach 1925-1927 wykładał w szkole Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego „Becalel” w Jerozolimie. Swoje prace wystawiał podczas wielu indywidualnych wystaw, był niezwykle płodnym artystą. Malował głównie w oleju, czasem zajmując się drzeworytem.

Po zajęciu Krakowa przez wojska niemieckie, Abraham Neuman znalazł się w krakowskim getcie. 4 czerwca 1942 roku został zastrzelony przez Niemców na rogu ulic: Dąbrówki i Janowa Wola w drodze do transportu, który miał zawieźć Żydów do obozu zagłady w Bełżcu. Okupacji nie przeżył nikt z bliższej rodziny artysty.
Zdjęcie pochodzi z zasobu Narodowego archiwum Cyfrowego.
Czytaj więcej: Krakowianie. Wybitni Żydzi krakowscy XIV-XX w., Kraków 2006