05/02/1930 - 29/01/2013
Muller-Madej Stella

5 lutego 1930 roku w Krakowie, urodziła się w zasymilowanej, zamożnej rodzinie żydowskiej Stella Müller-Madej. Jedna z ocalonych Oskara Schindlera, autorka wstrząsających wspomnień „Oczami dziecka” (Kraków, 1991)


„11-letnia Stella w marcu 1941 r. trafiła do krakowskiego getta. Następnie znalazła się w obozie pracy w Płaszowie. W 1944 r. wywieziono ją do obozu zagłady w Oświęcimiu. Tam miała czekać na śmierć. Na ratunek przyszedł wujek, który wpisał Stellę na tzw. listę Schindlera, niemieckiego przedsiębiorcy, który uratował ponad 1000 Żydów przed śmiercią, zatrudniając ich jako robotników przymusowych w swojej fabryce na krakowskim Zabłociu, a potem w Brunnlitz na Morawach. Stella trafiła do Brunnlitz, gdzie doczekała wyzwolenia w 1945 r. Po wojnie wróciła do Krakowa. Jej książkę wydaną w 1991 r. przetłumaczono na dziewięć języków. Wspomnienia autorki z czasów okupacji są w Stanach Zjednoczonych przyrównywane do „Dziennika Anny Frank”. W 2001 r. ukazała się druga część pamiętników autorki – „Dziewczynka z listy Schindlera. Lata powojenne”. Mimo tragicznych losów Stella Müller-Madej kochała ludzi. W domu w Bronowicach przyjmowała nawet szkolne wycieczki, którym opowiadała swoją historię.”


Stella Müller-Madej zmarła 29 stycznia 2013 roku. Jest pochowana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie

Fot: Anna Kaczamarz, Gazeta Krakowska