01/11/1889 - 22/09/1973
Lustgarten Józef

1 listopada 1889 r. w Krakowie urodził się Józef Lustgarten syn Wilhelma; piłkarz, działacz piłkarski, trener reprezentacji Polski, sędzia międzynarodowy oraz prawnik.
Absolwent III Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie. Studiował prawo w Krakowie i Wiedniu, gdzie odbył aplikację sędziowską oraz w 1913 r. zdał egzamin na dyplomowanego sędziego piłkarskiego. W czasie I wojny światowej walczył w II Brygadzie Legionów. W 1919 r. obronił doktorat i podjął pracę w charakterze urzędnika oraz radcy prawnego. Zaraz po zakończeniu wojny podjął się ratowania osłabionych po wojnie Cracovii oraz Wisły (wtedy jeszcze było to możliwe). Jego artykuły w Przeglądzie Sportowym poruszające tematykę sędziowania były niejako lekturą obowiązkową dla przyszłych sędziów piłkarskich. Lustgarten oprócz tego, że zajmował się teorią piłki nożnej, również ją uprawiał. W latach 1906-1911 grał na pozycji bramkarza w Cracovii – zresztą, co warte jest podkreślenia – jest on pomysłodawcą samej nazwy Klubu! Ponadto był współtwórcą statutu Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz jego honorowym sekretarzem jak również przewodniczącym Kolegium Sędziowskiego KOZPN. Po wybuchu wojny wyjechał z rodziną do Łucka, natomiast w 1940 r. został zesłany na Syberię, zaś po likwidacji obozu oraz dzięki rekomendacji polskiej ambasady w 1941 r. został „mężem zaufania” opiekującym się polskimi obywatelami. W 1943 r. po zerwaniu przez ZSRR stosunków dyplomatycznych z Polską został aresztowany i ponownie zesłany. Dopiero w 1954 r. wraca do Polski, spędzając w łagrach 13 lat!

Józef Lustgarten, współtwórca polskiej piłki nożnej, honorowy prezes KS Cracovia, zmarł 22 września 1973 r. w Krakowie. 

Na podstawie: Machabeusze sportu. Sport żydowski w Krakowie, Kraków 2012

Zdjęcie pochodzi z wikipasy.pl