22/01/1877 - 05/11/1937
Leśmian Bolesław

Przyjęło się uważać, że Bolesław Leśmian urodził się w 22 stycznia 1877 r. w Warszawie, choć on sam podawał niekiedy jako datę urodzenia rok 1878. „Istotną trudnością przy kreśleniu biografii Leśmiana był brak pobieżnej choćby charakterystyki rodzin, z których się wywodził. (…) Jarosław Rymkiewicz: Bolesław Leśmian był największym polskim poetą XX wieku. Kiedy żył, zawistni koledzy poeci wyśmiewali się z niego i jego wierszy, a on dokonał rzeczy, których nikt przed nim nie dokonał. Trzeba to wreszcie wyraźnie powiedzieć – w dziejach naszej literatury narodowej jego miejsce jest obok największych – obok Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.