24/06/1900 - 28/07/1959
Lemkin Rafał

24 czerwca 1900 r w Bezwodne, urodził się Rafał Lemkin syn Józefa; polski prawnik pochodzenia żydowskiego, absolwent prawa na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie, twórca pojęcia „ludobójstwo” i projektu konwencji w sprawie zapobiegania i karania ludobójstwa.

Od 1941 roku mieszkał i pracował w Stanach Zjednoczonych.
„Niezwykle ważne dla zrozumienia jego dzieła są […] przeżycia z czasów dzieciństwa i młodości spędzonych w Polsce. Doświadczenie człowieka zakorzenionego w polskiej kulturze i tradycji politycznej dawnej Rzeczypospolitej, wychowanego w wielonarodowym i wielokulturowym środowisku, pozwalało mu wierzyć, że możliwe jest pokojowe współistnienie zbiorowości ludzkich, niezależnie od narodowości i wyznania”
Rafał Lemkin zmarł 28 sierpnia 1959 roku w Nowym Jorku.