04/09/1907 - 06/01/1943
Kotarba Maria

4 września 1907 r., koło Nowego Sącza urodziła się Maria Kotarba; kurierka polskiego ruchu oporu za co została aresztowana przez Gestapo. Jako więzień polityczny była przesłuchiwana i torturowana, po czym przetrzymywana w Tarnowie, skąd 6 stycznia 1943 r. przeniesiono ją do KL Auschwitz; 18 września 2005 r. została pośmiertnie uhonorowana medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata, czyli najwyższym izraelskim odznaczeniem cywilny nadawanym nie-Żydom, za ryzykowanie życia na rzecz ratowania żydowskich więźniów w dwóch obozach koncentracyjnych.