14/06/1885 - 12/07/1946
Kierocińska Teresa Janina

14 czerwca 1885 r. w Wieluniu urodziła się Teresa Janina Kierocińska; siostra zakonna odznaczona medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Podczas II wojny światowej wraz z siostrami organizowała pomoc dla potrzebujących. Udzielała schronienia żołnierzom Armii Krajowej i dziewczętom, którym groziło wywiezienie na roboty do Niemiec. Niosła pomoc więźniom obozu koncentracyjnego Auschwitz, organizowała także tajne nauczanie. Stworzyła sierociniec, w którym opiekę znajdowały dzieci uratowane z obozów koncentracyjnych, sieroty, których rodzice zginęli lub zaginęli w czasie działań wojennych. Pomoc w klasztorze znajdowali także Żydzi. We wrześniu 1942 roku urzędnik, niejaki pan Wacław, przyniósł do sióstr Karmelitanek prawie umierające, kilkumiesięczne dziecko, którego matkę wywieziono do obozu koncentracyjnego. Dziewczynka otrzymała nowe „aryjskie” imię i nazwisko –Teresa Jadwiga Jaworska – i pozostała w domu zakonnym do zakończenia wojny. W marcu 1943 roku do klasztoru trafiły dzieci wykupione przez polskich kolejarzy z pociągu jadącego z Warszawy do Oświęcimia. Wśród nich był żydowski chłopczyk o nieznanej tożsamości. Nazwano go Józefem Bombeckim, a w fałszywej metryce wpisano prawdopodobną datę urodzenia.

Teresa Janina Kierocińska zm. 12 lipca 1946 w Sosnowcu.