19/12/1882 - 16/06/1947
Huberman Bronisław

19 grudnia 1882 r. w Częstochowie urodził się Bronisław Huberman; skrzypek, należący do grona najwybitniejszych wirtuozów tego instrumentu w historii.
Huberman koncertował od siódmego roku życia w krajach europejskich, później w USA, Palestynie, Australii. W 1892 r., przeniósł się do Berlina, gdzie Bronisław zadziwił swoją grą najwybitniejszego ówczesnego pedagoga – Józefa Joachima, który zgodził się otoczyć go opieką. W 1893 r. jedenastoletni Huberman ruszył w tournée, podczas którego dał seriękoncertów w Europie. W tym samym roku otrzymał od Jana hrabiego Zamoyskiego, skrzypce Stradivariusa z 1773 roku. W 1903 r. dostąpił zaszczytu gry na skrzypcach należących do Niccola Paganiniego. Okres międzywojenny był dla Hubermana czasem najintensywniejszej pracy. Występował we Włoszech, Niemczech, Austrii, Francji, w Skandynawii, Czechach i w Polsce. W efekcie narastającego w Niemczech antysemityzmu, w 1932 r. opuścił Berlin i osiadł w Szwajcarii, nie rezygnując jednocześnie z działalności politycznej. Jego sprzeciw wobec hitleryzmu zaowocował otwartym listem Do intelektualistów niemieckich, opublikowanym w „Manchester Guardian” w 1936 r., odmową koncertowania w Niemczech oraz pośrednio – utworzeniem Palestyńskiej Orkiestry Symfonicznej w Tel Awiwie (obecnie Israel Philharmonic Orchestra im. Hubermana), do której ściągał z Niemiec prześladowanych tam żydowskich instrumentalistów. Jego wysiłki zostały uwieńczone występem inaugurującym działalność Orkiestry 26.12.1936 r., gdy koncert poprowadził maestro Arturo Toscanini.

Czytaj więcej https://sztetl.org.pl/pl/biogramy/2816-huberman-bronislaw
 Zmarł 16 czerwca 1947 r. w Corsier-sur-Vevey w Szwajcarii

Zdjęcie pochodzi z zasobu Narodowego Archiwum Cyfrowego.