17/02/1901 - 19/06/1970
Grzybowski Konstanty

17 lutego 1901 roku w Zatorze urodził się Konstanty Grzybowski: polski prawnik, historyk prawa, historyk idei, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek-korespondent PAN, autor niezliczonej ilości publikacji a wreszcie wielki autorytet naukowy. Grzybowski mając w pamięci tragedię Zagłady, napisał w pracy pt. Żydzi a walki o niepodległość Polski, następujące słowa: „Zbrodnia, dokonana przez Niemców na ludności żydowskiej w Polsce – była tedy zbrodnią dokonaną na odwiecznym, z całym społeczeństwem tradycyjnie związanym elementem składowym ludności Polski. Była likwidacją grupy ludności, której wkład w kulturę polską przewyższał chyba liczebnie jej znaczenie. Dzisiejsze społeczeństwo polskie dla nas, którzy pamiętamy istnienie tej grupy – jest jakimś innym, niepełnym społeczeństwem”.
Konstanty Grzybowski zmarł 19 czerwca 1970 r. na skutek obrażeń odniesionych w czasie wypadku trzy dni wcześniej.
fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN