24/11/1879 - 07/09/1970
Grünbaum Izaak

24 listopada 1879 r. w Warszawie urodził się Izaak Grünbaum; poseł na Sejm RP 1919, 1922, 1928, 1930, działacz syjonistyczny, jeden z sygnatariuszy deklaracji niepodległości Izraela.
Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Warszawie. Członek prezydium Tymczasowej Żydowskiej Rady Narodowej, Centralnego Komitetu Organizacji Syjonistycznej w Polsce oraz Wydziału Wykonawczego Światowej Organizacji Syjonistycznej. Redaktor tygodnika syjonistycznego GŁOS ŻYDOWSKI (1906–1907) oraz ŻYCIE ŻYDOWSKIE (1907). Jeden z inicjatorów powołania Bloku Mniejszości Narodowych. Przywódca ugrupowania Radykalnych Syjonistów. Publicysta obdarzony ogromnym talentem pisarskim. Pisał w prasie jidysz, hebrajskiej oraz polsko-żydowskiej. Jako zwolennik sekularyzacji życia żydowskiego był zwalczany przez koła ortodoksyjne. W 1932 r. wyjechał na stałe do Palestyny. W czasie II wojny światowej przewodniczący Komitetu Ocalenia Żydów w Okupowanej Europie. 14 maja 1948 r. był wśród sygnatariuszy deklaracji o powołaniu państwa Izrael. W latach 1948–1949 stał na czele MSW w Rządzie Tymczasowym Izraela. 


Zmarł w izraelskim Gan Shemuel 7 września 1970 r.