03/11/1914 - 26/01/2010
Bardach Juliusz

3 listopada 1914 r. w Odessie urodził się Juliusz Bardach syn Marka, jeden z najwybitniejszych znawców historii państwa i prawa oraz ustroju Polski. Autor, współautor lub redaktor niezliczonej ilości prac, min. takich jak: Historia państwa i prawa Polski do połowy XV wieku (1957), Historia państwa i prawa polskiego (1976), Historia ustroju i prawa polskiego (1993) oraz wielu podręczników akademickich. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek rzeczywisty Polskiej Akadami Nauk oraz członek władz Société Jean Bodin, Société d`Histoire du Droit, Accademia Nazionale dei Lincei, Accademia Mediterranea delle Scienze oraz wielu innych ważnych towarzystw naukowych w kraju i za granicą.


„Aktywność badawcza i publikacyjna prof. Bardacha imponuje. Imponuje zarówno mnogość podejmowanych tematów, wnikliwe analizowanie zagadanie należących do różnych epok, także do starożytności, wieków średnich, czasu zaborów i II Rzeczypospolitej, jak i dla prawników, a mianowicie kwestią relacji między prawem a historią, w którą – jakże burzliwą w Europie Środkowej – był On uwikłany, podobnie jak w gmatwaninę wielonarodową, wielokulturową, wielowyznaniową tych ziem.”
 Juliusz Bardach przyszedł na świat w rodzinie polskich Żydów. W 1920 r. przeniósł się wraz z rodziną do Polski, gdzie ukończył Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Włodzimierzu Wołyńskim a następnie Wydział Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Podczas okupacji stracił całą najbliższą rodziną czyli żonę, ojca, matkę oraz siostrę! Wstąpił do 1. Armii Wojska Polskiego i przeszedł z nią cały szlak bojowy. W latach 1946-1948 pełnił funkcje attaché wojskowego w polskiej ambasadzie w Moskwie. Po powrocie do Polski, jako dawny członek PPS, wstąpił w szeregi PZPR, której był członkiem do samego jej końca. W 1948 r. obronił doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie lecz swoją dalszą karierą związał z Uniwersytetem Warszawskim gdzie w 1955 r. został profesorem nadzwyczajnym, natomiast w 1960 r. profesorem zwyczajnym. Otrzymał doktoraty honorowe trzech uczelni; Uniwersytetów Łódzkiego (1995), Warszawskiego (1996) oraz Wileńskiego (1997).


Juliusz Bardach zmarł 26 stycznia 2010 r. w Warszawie

Czytaj więcej: Bogdan Szlachta, Juliusz Bardach (1914-20101) [w:] Uczeni żydowskiego pochodzenia we współczesnych dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod red. Wiesław Kozub-Ciembroniewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014

Zdjęcie: studium.uw.edu.pl