08/12/1900 - 16/02/1979
Arczyński Marek Ferdynand

8 grudnia 1900 roku w Krakowie urodził się Marek Ferdynand Arczyński. Uhonorowany medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata za bezinteresowną pomoc Żydom. Podczas okupacji niemieckiej byłskarbnikiem Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj „Żegota”. Podlegał mu Referat Legalizacyjny Rady, który zajmował się przygotowaniem fałszywych dokumentów dla Żydów. Po wojnie związał się ze Stronnictwem Demokratycznym. Zasiadał w Krajowej Rady Narodowej i pełnił mandat posła do Sejmu Ustawodawczego (1945–1952).

Zmarł w Warszawie 16 lutego 1979 roku.